Xếp hạng


SCImago đã công bố bảng xếp hạng các viện nghiên cứu, các trường đại học trên thế giới năm 2021.

Trong tổng số 28 trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam được SCImago xếp hạng năm nay, Đại học (ĐH) Duy Tân xếp ở vị trí thứ 8 (hay thứ 736 trên tổng số 7.533 cơ sở đào tạo, nghiên cứu trên thế giới).
Nếu chỉ tính 22 trường đại học ở Việt Nam (không tính các bệnh viện, viện nghiên cứu) thì bảng xếp hạng Top 10 cụ thể như sau:
 
Thứ 1: Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng, ĐH Oxford, đứng ở vị trí 603 thế giới
 
Thứ 2: ĐH Tôn Đức Thắng, đứng ở vị trí 663
 
Thứ 3: ĐH Y Dược TP.HCM, đứng ở vị trí 704
 
Thứ 4: ĐH Quốc gia Hà Nội, đứng ở vị trí 726
 
Thứ 5: ĐH Y Hà Nội, đứng ở vị trí 729
 
Thứ 6: ĐH Duy Tân, đứng ở vị trí 736
 
Thứ 7: ĐH Quốc gia TP.HCM, đứng ở vị trí 749
 
Thứ 8: ĐH Bách khoa Hà Nội, đứng ở vị trí 763
 
Thứ 9: ĐH Mỏ - Địa chất, đứng ở vị trí 785
 
Thứ 10: ĐH Đà Nẵng, đứng ở vị trí 786
 
Thứ 10: Học viện Kỹ thuật Quân sự (hay ĐH Kỹ thuật Lê Quý Đôn), đứng ở vị trí 786
 
 
So với năm 2020, có một số trường đại học của Việt Nam tăng hạng trên cả bảng xếp hạng các đại học Việt Nam và thế giới. Trong đó, ĐH Tôn Đức Thắng tăng từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 2 của Việt Nam (tăng 83 bậc trên bảng xếp hạng thế giới), ĐH Quốc gia Hà Nội tăng từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 4 của Việt Nam (tăng 29 bậc trên bảng xếp hạng thế giới), ĐH Duy Tân tăng từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 6 của Việt Nam (tăng 16 bậc trên bảng xếp hạng thế giới). 
 
Năm 2021, Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông đã ra khỏi Top 10 các đại học của Việt Nam do SCImago xếp hạng, thay vào đó là ĐH Đà Nẵng và Học viện Kỹ thuật Quân sự (cùng đứng vị trí thứ 10).
 
Bắt đầu từ năm 2009, bảng xếp hạng SCImago (SCImago Institutions Rankings) ra đời và được công bố mỗi năm một lần. Đây là tổ chức bao gồm các cơ sở nghiên cứu của Tây Ban Nha như: 
 
- Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
 
- ĐH Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid), và Alcalá de Henares
 
Hoạt động với mục tiêu cung cấp thông tin về chất lượng nghiên cứu khoa học của các quốc gia, các cơ sở nghiên cứu, mức độ uy tín của các tạp chí thông qua việc phân tích các chỉ số dựa trên cơ sở dữ liệu Scopus.
 
Năm 2021, SCImago tiếp tục xếp hạng các trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới dựa trên 3 tiêu chí gồm:
 
- Năng lực Nghiên cứu (50%),
 
- Sáng tạo và Đổi mới (30%), và
 
- Tác động Xã hội (20%).
 
Xếp hạng của ĐH Duy Tân theo tiêu chí Tác động Xã hội và Năng lực Nghiên cứu
 
Cụ thể hơn trong từng tiêu chí, ĐH Duy Tân đã có các vị trí xếp hạng như sau:
 
Ở tiêu chí tác động xã hội, ĐH Duy Tân xếp vị trí thứ 3. Các yếu tố được xét trong tiêu chí này bao gồm: Liên kết trong nước, Website và Chỉ số Altmetrics (chỉ số về sự quan tâm và các thảo luận xung quanh kết quả nghiên cứu trên mạng xã hội, các báo và các trang web mở).
 
Ở tiêu chí năng lực nghiên cứu, ĐH Duy Tân xếp vị trí thứ 4 dựa trên các yếu tố xét duyệt gồm: Tác động Chuẩn hóa, Thành quả, Hợp tác Quốc tế, Bài báo chất lượng cao, Chất lượng Nghiên cứu,…

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.