SITEMAP


Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường - NCS. Nguyễn Ngọc Thuyên

17/12/2021

Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường - NCS. Nguyễn Ngọc Thuyên Đề tài: Marketing địa phương nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở tỉnh Quảng Nam

Học bổng Nghiên cứu sinh Trường Đại học Duy Tân năm 2021, ngành Quan hệ quốc tế

09/10/2021

Học bổng Nghiên cứu sinh Trường Đại học Duy Tân năm 2021, ngành Quan hệ quốc tế

Hồ sơ dự tuyển

22/07/2021

Hồ sơ dự tuyển

Hai tiến sĩ Việt được vương quốc Anh ghi nhận vì đóng góp khoa học

20/09/2018

Sáng ngày 18/9, hai tiến sĩ người Việt Dương Quang Trung và Võ Nguyên Sơn đã được xướng tên vì những đóng góp tích cực về hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao...

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.