SITEMAP


Thư Chúc Tết của Chủ tịch Hội Đồng Trường & Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân Xuân Nhâm Dần - 2022

27/01/2022

Năm cũ dần khép lại với nhiều biến động. Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống của người dân ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, với tâm thế “linh hoạt để thích ứng”, Trường Đại học Duy Tân vẫn hoàn thành thành các kế hoạch đã đề ra.

Thông báo Thi và lịch ôn thi tiếng Anh B1

17/10/2021

Thông báo thi và Lịch ôn thi tiếng Anh B1

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 (đợt 2)

12/10/2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 (đợt 2)

Thông báo Điều chỉnh thời gian tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

16/07/2021

Do tình hình Covid - 19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Duy Tân thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo Điều chỉnh thời gian tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2021

16/07/2021

Thông báo Điều chỉnh thời gian tuyển sinh trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ đợt 1 năm 2021

Tiến sĩ dùng vỏ bưởi xử lý nước nhiễm kim loại nặng

01/07/2021

Vỏ bưởi được TS Phúc và cộng sự xử lý có thể hấp phụ được chì, niken và cadimi trong nước thải, hiệu quả cao hơn một số vật liệu khác.

Thông báo Tuyển sinh Nghiên cứu sinh - Tiến sĩ năm 2021

18/05/2021

Thông báo Tuyển sinh Nghiên cứu sinh - Tiến sĩ năm 2021

Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 1 - năm 2021

05/02/2021

Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 1 - 2021

TB Tuyển sinh Đào tạo Trình độ Tiến Sĩ năm 2019 (Đợt 1)

26/02/2019

Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2019 như sau: Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính, mã số: 62.48.01.01; Quản trị kinh doanh, mã số: 62.34.01.02; Kế toán, mã số: 62.34.03.01

TB Tuyển sinh Thạc Sĩ Chuyên ngành Khoa học Điều dưỡng - Khoá 3

26/02/2019

Đào tạo học viên tiếp cận chuẩn mực tiên tiến quốc tế trong đào tạo Điều dưỡng Sau đại học phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam, có khả năng làm việc và năng lực nghiên cứu khoa học chất lượng cao. Học viên có trình độ cao về lý thuyết lẫn thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và...

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.