Đào tạo Thạc Sĩ


Điều kiện dự thi Tuyển sinh

(22/01/2021)

I. Điều kiện dự thi Tuyển sinh Cao học:

1. Điều kiện Văn bằng

- Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

- Văn bằng đại học do cơ sở nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

- Các đối tượng tuyển sinh có bằng đại học ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi được thi ngay sau khi tốt nghiệp.

- Đối với thí sinh thuộc các chuyên ngành khác dự thi Ngành Quản trị kinh doanh phải tích lũy kinh nghiệm thực tiễn tối thiểu 2 năm trước khi đăng ký dự thi.

II. Điều kiện dự thi Trình độ Tiến sĩ

1. Về văn bằng

- Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp  với chuyên ngành dự tuyển

- Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành dự tuyển. Trong trường hợp này, người trúng tuyển phải học bổ sung các môn học cần thiết của bậc học Thạc sĩ đúng chuyên ngành đúng.

2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu

3. Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu...

4. Về trình độ ngoại ngữ:

- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 điểm trở lên hoặc chứng chỉ  IELTS từ  trở lên

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp.

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.