ĐÀO TẠO THẠC SĨ


Kết quả Kỳ thi tiếng Anh B1 ngày 31/7/2022

13/08/2022

Kết quả Kỳ thi tiếng Anh B1 ngày 31/7/2022

Thông báo Thi và lịch ôn thi tiếng Anh B1

17/10/2021

Thông báo thi và Lịch ôn thi tiếng Anh B1

Thông báo Điều chỉnh thời gian tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

16/07/2021

Do tình hình Covid - 19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Duy Tân thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Lịch ôn tập đầu vào kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021

06/07/2021

Các học viên vui lòng theo dõi thời khóa biểu và kiểm tra email thường xuyên vì link học online trường sẽ gửi trực tiếp vào email của học viên.

Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 1 - năm 2021

05/02/2021

Thông báo Tuyển sinh cao học Đợt 1 - 2021

Điều kiện dự thi Tuyển sinh

22/01/2021

Điều kiện dự thi Tuyển sinh

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.