QUY ĐỊNH & BIỂU MẪU


Hồ sơ dự tuyển

(22/07/2021)

I. Trình độ Thạc sĩ

Hồ sơ đăng ký dự thi:

- Đơn đăng ký dự thi

- Sơ yếu lý lịch

- Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học, bảng điểm

- Bản sao văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ

- Giấy chứng nhận sức khỏe

- Giấy tờ ưu tiên

- Hai ảnh 4 x 6cm

- Hai phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ

II. Trình độ Tiến sĩ

- Phiếu đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh, lý lịch khoa học

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ

- Bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, bảng điểm

- Bản sao bằng Thạc sĩ, bảng điểm Thạc sĩ

- ....

 

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.